Vill du stödja Korpilombolo Kulturförening?

 Bli medlem!

 

 Familj 100 kr.

 Enskild 50 kr.

 Bank konto  nr 8264-4 903 168 757-8 Sparbanken Nord

 


 

T - shirt

 Nu finns t- shirtar till försäljning á pris 140 kr på kulturföreningens kontor.

Vid beställning tillkommer frakt.

se bild...

 


 

 

Korpilombolo Kulturförening

Vår förening är en ideell förening med hjärtat i Korpilombolobygden. Så gott som allt arbete i föreningen bedrivs ideellt och vi är oerhört glada att människorna är så positiva och ställer upp till 100 %.

År 2005 genomfördes den första European Festival of the Night. Eftersom vi inte hade startat någon egen förening så genomfördes den under en annan ideell förening i bygden.

Året därpå bestämde vi oss för att starta en kulturförening eftersom det inte fanns någon annan sådan förening sedan tidigare.

Vi försöker hålla igång en levande kultur och arrangerar olika kurser, utbildningar och "European Festival of the Night" har blivit ett återkommande kulturarrangemang.

Föreningen är även aktiv och bedriver/har bedrivit olika projekt ex. "Med kulturen som drivkraft", "Barnens företagarskola", "Påhittiga huset" m fl.


 

 

Styrelsen 2016

 

Linnéa Nylund, ordförande, tel 070 3250323

Anita Hannu, vice ordförande, tel 070 5421958 

Mikael Larsson, sekreterare och kassör, tel 070 5735868

Tiiu Toro, ledamot, tel 070 3755301

Alf Klippmark, ledamot, tel 0977 24014, 070 5927118 

Anna Finni, ledamot, tel 073 8337717

Henry Fängvall, ledamot, tel 070 6993994

 

 Suppleanter:

 

Nils Kyrö, tel 070 3007747

Sanna Jatko, tel 070 2841373

Hjördis Palo

 

Adjungerande:

 

Julian Vasquez

Javier Charry

Victor Castro

 

Revisorer:

 

Maria Kaati, tel 073 0737901

Inga-Lis Brånin, tel 

 

Revisors supplenat:

 

Lisbeth Bergström, tel 070 3312633

 

Valberedning:

 

Karin Nylund, tel 070 2817664

Märta Nylund, tel 070 6749587

 

 

 


  

  

Verksamhetsberättelse 2010, Påhittiga Huset och Barnens Företagarskola.