Korpilombolo kulturförening

Vill du stödja Korpilombolo kulturförening? Bli medlem! Familj 150 kr. Enskild 100 kr. 

Bankkontonr: 8264-4 903 168 757-8 Sparbanken Nord, Swish 123 559 98 24

T - shirt! Nu finns t-shirts till försäljning á pris 100 kr på kulturföreningens kontor. Vid beställning tillkommer frakt.

Korpilombolo kulturförening är en ideell förening med hjärtat i Korpilombolobygden. Så gott som allt arbete i föreningen bedrivs ideellt, men allt eftersom verksamheten vuxit har det också tillkommit anställda. Vi är oerhört glada att människorna är så positiva och ställer upp till 100 %.

År 2005 genomfördes den första European Festival of the Night. Eftersom vi inte hade startat någon egen förening så genomfördes den under en annan ideell förening i bygden. Året därpå bestämde vi oss för att starta en kulturförening eftersom det inte fanns någon annan sådan förening sedan tidigare.

Vi försöker hålla igång en levande kultur och värnar om bygdens kulturarv. Vi arrangerar kurser, utbildningar och kulturella arrangemang under året.  "European Festival of the Night" har blivit ett återkommande kulturarrangemang. Föreningen är även aktiv och bedriver/har bedrivit olika projekt, till exempel "Med kulturen som drivkraft", "Barnens företagarskola", "Påhittiga huset", "Med hjärtat i Korpilombolo", Närservicepunkt.